نرم افزار

تمام مباحث مرتبط با نرم افزار

نرم افزارنقد و بررسی نرم افزاری

خداحافظی با teamviewer، در جستجوی جانشین

مقدمه طی دو هفته گذشته با محدود شدن IP های ایرانی به استفاده از نرم‌افزار teamviewer  یا تیم ویور که

Read More
نرم افزارنقد و بررسی نرم افزاری

PotPlayer: جانشینی برای KMPlayer

مقدمه احتمالاً تعداد زیادی از کاربران طی چند سال گذشته از پک های نرم‌افزار استفاده کرده‌اند یا جهت اجرای فرمت

Read More